piątek, 27 marca 2009

Przed matematyką 'na oknie'
'Kubkolandia'

the swan

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.

Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystało w milczeniu się zbroić...

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość

'Miejcie nadzieję' Adam Asnyk

sobota, 21 marca 2009

fort zachodni-pierwszy dzień wiosny...

...

Bo mówiłeś, że wiosna jest po to aby kochać

Aby przynieść wiarę i nowe siły ludziom

A mówiłeś, że wiosną najwięcej jest powrotów

Że powracają ptaki, że ludzie też powrócą

...
'Wiosna'

tzw. beton, plastyk, uczniowie 3A przed zajęciami z rzeźby;)